logo_01 logo_02
         
 
           
 
國際蘭花展,康世浩被邀請參展
發佈時間:2014-03-06 14:09:22

台南市國際盛事:2014年國際蘭花展,康世浩被邀請參展!從3/8到3/17為期10天!每年都有2、30萬人參與!約16國參與盛事!喜歡蘭花花藝!園藝、文創者,一定要來觀賞!